Досягнення викладачів

Безумовною перевагою членів колективу факультета є систематичне підвищення ними свого кваліфікаційного рівня й педагогічної майстерності шляхом залучення до програм сертифікації, проходження стажування у провідних вищих навчальних закладах чи участі у вирішенні нагальних практичних проблем підприємств різних форм власності. Колектив кафедри складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи та беруть участь у різного роду наукових досліджень й грантів.

3149