Міжнародні економічні відносини

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» за спеціалізацією «Міжнародний бізнес».

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» передбачає отримання студентами базових знань у галузі економічних наук, міжнародних економічних відносин, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічних операцій та розрахунків, корпоративного управління та міжнародного права, маркетингу, а також філософії та етики бізнесу.

Упродовж навчання студенти набувають необхідні професійні компетентності, а також розвивають компетентності міжособистісного спілкування. Крім того, більша частина процесу відбувається іноземною мовою, що значно підвищує її рівень володіння нею, а також забезпечую конкурентні переваги студентів як майбутніх професіоналів своєї справи. Випускники спеціалізації «Міжнародний бізнес» можуть працювати як на вітчизняних підприємствах, так і в міжнародних компаніях усіх форм власності та сфер діяльності, на яких вимагається від працівників уміння глобально мислити, організовувати дипломатичну роботу та взаємодію зі своїми колегами з міжнародного економічного простору в процесі зовнішньоекономічної діяльності, здійснювати комплексний аналіз міжнародного середовища компаній тощо.

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» проводить кафедра економічного аналізу.

Корпус 2, поверх 3, аудиторія 36.

Тел. 702-18-30 (дод. 3-71).

e-mail: kafecan@hneu.edu.ua

Сайт: www.ea.hneu.edu.ua

3964