Облік і оподаткування

Спеціальність «Облік і оподаткування» включає в себе наступні спеціалізації: спеціалізація «Облік і аудит» і спеціалізація «Оподаткування».

За спеціалізацією «Облік і аудит» студенти набувають компетенції з організації обліково-економічних та контрольно-ревізійних процесів на підприємствах різних форм власності, з підготовки та перевірки фінансової звітності; з проведення бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності; контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України; з корегування обсягів податкових платежів підприємства.

Випускники можуть працювати економістом, бухгалтером-аналітиком, ревізором, інспектором податкових й фінансових установ, аудитором,  займати посади керівників відповідних служб на підприємствах, здійснювати ефективне управління на будь-якому рівні державного устрою. Крім того, перед ними відкривається широкий спектр можливостей роботи в різних підрозділах банківських, фінансово-кредитних установ, а також на активно зростаючому ринку підприємств, які займаються оцінюванням рухомого та нерухомого майна, і в майбутньому сприятимуть розвитку економіки України, країн СНД та багатьох країн світу.

Навчання за спеціалізацією «Облік і аудит» проводить кафедра бухгалтерського обліку.

Головний корпус, поверх 2, аудиторії 208 і 229.

Тел. 702-18-30 (дод. 3-37).

e-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Сайт: http://kafacco.hneu.edu.ua

4255